Co pracodawca może wiedzieć o zatrudnionym?

Każdy pracodawca chciałby posiadać jak najwięcej informacji i swoim pracowników. Nie jest to jednak do końca możliwe. Pracownika chronią odpowiednie przepisy prawe. Jakie zatem informacje pracodawca może żądać od pracownika.

Proces rekrutacji

Pierwszym momentem, w którym pracodawca pozyskuje informacje o pracowników jest proces rekrutacji. Trzeba jednak wiedzieć, że to jakich danych może żądać od pracownika pracodawca regulują przepisy kodeksu pracy. Są to podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Dopiero po decyzji o zatrudnieniu pracodawca może żądać m.in. takich danych jak PESEL koniecznych do np. zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń.

monitorowanie pracownika

Dane biometryczne

Trzeba koniecznie wiedzieć, że aktualne przepisy prawne absolutnie zabraniają pracodawcy pozyskiwać dane biometryczne pracownika. Może tu chodzić np. o odciski palców. Oczywiście istnieją firmy, w których takie dane są gromadzone, jednak zawsze odbywa się to za zgodą i przyzwoleniem pracowników.

Pracownik prywatnie

Warto wiedzieć, że monitorowanie pracownika często odbywa się nie tylko na terenie zakładu pracy, ale także poza nim. Coraz więcej pracodawców aktywnie przegląda np. aktywność swoich pracowników w mediach społecznościowych. każdy pracownik posiada oczywiście prawo do prywatności, ale trzeba być świadomym, że prywatna aktywność może być podstawą do zwolnienia pracownia. Może tak stać się np. w sytuacji kiedy pracownik w mediach społecznościowych działa na szkodę firmy.

Jak zatem widać monitorowanie pracownika to coś co obecne jest niemal wszędzie. Wszystko jednak ma swoje graniczne. Każdy pracownik ma także prawo do prywatności.

Dodaj komentarz