Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości przez osobę niebędącą jej oficjalnym właścicielem, która przez określony w ustawie czas (20 lub 30 lat), posiadała nieruchomość, jak właściciel.

Aby uzyskać własność nieruchomości w ten sposób, należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Po przeprowadzeniu postępowania, sąd wydaje postanowienie, w którym potwierdza fakt nabycia własności określonej nieruchomości przez określoną osobę. Istotne jest, że stwierdzenie zasiedzenia ma charakter nieodpłatny – nie licząc opłaty sądowej od wniosku, która, wynosi 2.000 zł – a sam skutek nabycia nieruchomości, wynika z mocy samego prawa. To drugie oznacza, że jeżeli dana osoba przez 30 lat czuła się, jak właściciel nieruchomości i przez taki sam czas zachowywała się w taki sposób, może wystąpić do sądu z wnioskiem o potwierdzenie, że stała się właścicielem nieruchomości po upływie 30 lat zachowywania się, jak właściciel.

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

Sąd potwierdza okoliczności podnoszone we wniosku o zasiedzenie, gdy potwierdzi zasadność żądań wnioskodawcy. Postanowienie sądu stwierdzające zasiedzenie nieruchomości powinno wskazywać nowego właściciela nieruchomości oraz datę, w której nastąpiło zasiedzenie. Nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia, następuje z upływem ostatniego dnia terminu zasiedzenia.

Jeżeli poszukujemy radcy prawnego z Rzeszowa lub okolic, który udzieli nam pomocy w sprawie o zasiedzenie nieruchomości, wtedy warto udać się do LEGAL.F KANCELARIA po specjalistyczną poradę.

Prawnik w Rzeszowie

Dodaj komentarz