Fotowoltaika z roku na rok coraz bardziej opłacalna

opłacalność fotowoltaiki

Kolejne lata pokazują, że produkcja własnej energii w oparciu o systemy fotowoltaiczne zyskuje coraz więcej zwolenników. Co przemawia za tym, żeby zainwestować we własne źródło odnawialnej energii solarnej?

Mocne tendencje wzrostowe

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez SBF Polska PV, liczba instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w Polsce od roku 2015 do roku 2017 wzrosła ponad 6-krotnie (z 4217 do 27310).

opłacalność fotowoltaiki

Z kolei łączna moc instalacji obliczona na rok 2018 wyniosła ponad 300 MW. Pod uwagę były brane zarówno mniejsze przydomowe elektrownie, jak i duże farmy fotowoltaiczne. Za bezsprzecznie rosnącą popularnością fotowoltaiki stoją konkretne argumenty, które z biegiem czasu przybiorą na sile. Jaka jest w tym momencie opłacalność fotowoltaiki i z czego wynika?

Dynamiczny rozwój rynku

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na sam rynek fotowoltaiki. W ciągu co najmniej ostatnich kliku lat obserwujemy jego bardzo dynamiczny rozwój. Producenci doskonalą technologie produkcji, wprowadzają kolejne innowacje, rozwijają swoje produkty. To w oczywisty sposób wpływa na podnoszenie wydajności i trwałości paneli fotowoltaicznych, inwerterów. Ma to również znaczące odzwierciedlenie w cenach elementów instalacji i usługach montażu, które na przestrzeni ostatnich 10 lat zmalały o połowę, a od momentu wprowadzenia je na rynek aż o 99%. Już na tej podstawie widzimy, że opłacalność fotowoltaiki znacznie wzrosła.

Koszty i opłacalność fotowoltaiki

Montując instalację fotowoltaiczną stajemy się prosumentami. Nadwyżki wyprodukowanej energii odsprzedajemy do sieci energetycznej. To oczywiście oznacza stałe, comiesięczne oszczędności w opłatach za energię elektryczną, ale i z drugiej strony konieczność zainwestowania pieniędzy w samą instalację. Jak przestawiają się koszty?

W tym momencie koszt instalacji o mocy 1 kW (1000 kWh) wynosi ok. 4-5 tysięcy zł. Przeciętnej wielkości mikroelektrownia fotowoltaiczna, odpowiadająca zapotrzebowaniu na energię czteroosobowej rodziny, powinna mieć ok. 4-5 kW, co sprawia, że jej ogólny koszt wyniesie od 18 tys. zł do 25 tys. zł. Biorąc pod uwagę obecne ceny energii elektrycznej i jej zużycie na poziomie 19000-25000 kWh, zwrotu zainwestowanych środków można spodziewać się już po 8 latach.

Inwestycja w przyszłość

Oczywiście założenia dotyczące produkcji energii są w pewnym stopniu modelowe. Wiele zależy od sposobu instalacji modułów, ich jakości i warunków, w jakich będą pracować. Dlatego warto inwestować w dobrej jakości, wydajne komponenty i nie oszczędzać na ich montażu. Drugą zmienną, którą należy brać pod uwagę, są wciąż rosnące ceny energii. Najbardziej optymistyczne prognozy mówią, że do 2030 roku wzrosną one minimum o 30%. To sprawia, że instalacje fotowoltaiczne stają się opłacalną i dobrą inwestycją również we własną energetyczną niezależność.

Dodaj komentarz