Gestalt w organizacji – alternatywa do szkoleń?

Gestalt wywodzi się z psychoanalizy. Swoje fundamenty Gestalt opiera także o egzystencjalizm, filozofię Wschodu oraz holizm. Podstawową zasadną Gestalt jest fakt, że każdy człowiek jest autonomiczną jednostką. Jednak harmonijne funkcjonowanie jednostki jest możliwe tylko wtedy, gdy zdoła ona wykształcić co dzieje się z nią i jej otoczeniem oraz jakie procesy zachodzą w jej otoczeniu, a kluczem do tego jest rozbudzanie świadomości.

Czas na rozbudzanie świadomości

Gestalt wykorzystuje się, kiedy w organizacji powstają problemy. Zazwyczaj wynikają one z braku świadomości dotyczącej emocji oraz motywów postępowania poszczególnych jednostek. Gestalt jest narzędziem, a w zasadzie filozofią, która pozwala na rozbudzanie świadomości ludzi będących członkami danej organizacji ze względu na klimat organizacji. Metoda ta może zastąpić szkolenia oraz inne sposoby mające na celu ustabilizowanie organizacji i relacji w niej występujących.

Psychoanaliza

Czy klimat organizacji jest ważny?

Klimat organizacji jest ważny na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oznacza to, że bez względu na to, czy firma dopiero zaczyna swoją działalność, czy też jest już istotnym graczem na rynku, nie może zaniedbać świadomości. Oczywiście dzięki Gestalt nie jest już potrzebna psychoanaliza lub sesje coachingowe. Wystarczy tylko odrobina pracy nad sobą oraz otoczeniem danej organizacji. Niepotrzebna jest od razu psychoanaliza każdego jej członka.

Co daje Gestalt?

Gestalt nie daje gotowych rozwiązań, a jedynie pozwala na pracę nad budową świadomości dotyczącą tego, jak działa człowiek oraz w jaki sposób tworzy swoje otoczenie i wpływa na nie. Filozofia pozwala realnie wpływać na wyniki i rezultaty osiągane przez firmę, zaczynając od podstaw, czyli od budowania świadomości.

Dodaj komentarz