Kontrowersje wokół smogu

Smog jest palącym problemem w polskim społeczeństwie, obok którego nie sposób przejść mieszkańcom południowej części Polski. Ostatnie raporty Światowej Organizacji Zdrowia mówiły o tym, że 36 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce.

Dopuszczalne normy – emisja pyłu zawieszonego

Unia Europejska ustaliła dopuszczalne normy dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 jest to odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 w skali dobowej i 40 µg/m3 w skali roku, a dla pyłu PM2,5 – 25 µg/m3. Od 2012 w Polsce wprowadzony jest poziom informowania i poziom alarmowy ze względu na niedobre powietrze. Poziom informowania wynosi 200 µg/m3, a to oznacza konieczność ograniczenia do minimum aktywności na powietrzu. Z kolei poziom alarmowy to 300 µg/m3, który oznacza, że należy całkowicie ograniczyć przebywanie na powietrzu. Poziomy alarmowe zdarzają się jednak rzadko, natomiast poziomy informowania są jednak powszechne w południowej części Polski.

emisja pyłu zawieszonego

Przemysł i emisje pyłów

Jednym z elementów, który wpływa negatywnie na środowisko, jest przemysł. Najczęstszym źródłem emisji pyłów jest branża paliwowo-energetyczna, a przede wszystkim ciepłownicza i elektroenergetyczna. Swoje trzy groszy w negatywnym tego hasła znaczeniu dodaje przemysł metalurgiczny. Źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska są również przemysł chemiczny, czy materiałów budowlanych. Wskutek przekroczenia dopuszczalnych norm i emisji pyłów zawieszonych, zanieczyszczeniom ulegają gleby, wody i inne naturalne zasoby Ziemi.

Dodaj komentarz