Kredyt bez zaświadczeń – sprawdź, czy i ty możesz się o niego starać

Kredyt bez zaświadczeń

Kredyt bez zaświadczeń jest produktem finansowym, który można stosunkowo łatwo pozyskać. Jednak nie powinniśmy myśleć, że bank w żaden sposób nie zweryfikuje nas, jako przyszłych kredytobiorców. Na co trzeba się przygotować, kiedy staramy się o ten rodzaj kredytu?

Kredyt bez zaświadczeń – o jakie zaświadczenia chodzi?

Określenie zaświadczenia w zwyczajowej nazwie produktu finansowego, jakim jest kredyt bez zaświadczeń, odnosi się do dokumentów, które mogą poświadczyć naszą sytuację finansową. Takim dokumentem jest zaświadczenie o zarobkach, które może wystawić pracodawca. Każda instytucja bankowa, stawiając taki wymóg, minimalizuje ryzyko związane z brakiem zwrotu środków. Konieczność przedstawienia zaświadczenia o zarobkach ma uwiarygodnić kredytobiorcę i potwierdzić, że może takie zobowiązanie wziąć na siebie.

Ponadto, banki wymagają również, by kredytobiorca był zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. To z kolei zapewnia ciągłość otrzymywania stałego dochodu, dzięki któremu wzrasta pewność, że zobowiązanie będzie spłacone.

Sposoby weryfikacji

Omówione zaświadczenia są dla banku niejako gwarancją zwrotu pożyczonych pieniędzy, a na pewno uwiarygodniają kredytobiorcę. Ale w przypadku kredytu bez zaświadczeń nie są one wymagane. Ten rodzaj kredytu opisywany jest często jako kredyt z minimum formalności, które musi dopełnić kredytobiorca. Nie oznacza to jednak, że nie zostanie on zweryfikowany przez bank, choć odbędzie się to z jego minimalnym udziałem. Co zatem sprawdzi bank i w jaki sposób?

  • Zdolność kredytową – to, czy kredytobiorca ma źródło dochodów i czy ich wysokość będzie w stanie pokryć również ratę kredytu; zamiast zaświadczeń o zarobkach bank może zweryfikować stan konta, wpływy pieniężne – ich regularność i wysokość;
  • Wiarygodność kredytową – w tym celu bank sięgnie do danych gromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej – instytucji, do której spływają dane dotyczące historii kredytowej kredytobiorców; na ich postawie wiadomo, czy ktoś rzetelnie spłaca swoje zobowiązania.

Na jakich zasadach przyznawany jest kredyt bez zaświadczeń?

Kredyt bez zaświadczeń, ze względu na swoją specyfikę, przyznawany jest na stosunkowo niewielkie kwoty – od kilku do kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu tysięcy. Czas kredytowania jest również krótszy niż w przypadku klasycznych kredytów. Akceptowane są różne źródła dochodu. Najczęściej nie ma wymogu poręczenia kredytu przez osoby trzecie. Rozpatrzenie wniosku kredytowego zazwyczaj jest bezpłatne, a czas podejmowania decyzji kredytowej przez bank krótki.

Dodaj komentarz