Przyrządy pomiarowe i ich klasyfikacja

przyrządy pomiarowe

Grupa przyrządów pomiarowych to bardzo różnorodna grupa narzędzi mierniczych, wykorzystywanych w różnych obszarach przemysłu i techniki. W zależności od tego, co chcemy mierzyć i do jakiego obszaru fizyki to zaliczamy, główny podział narzędzi pomiarowych oparty jest o możliwości ich zastosowania oraz pełnione funkcje.

Najogólniej przyrządy pomiarowe możemy podzielić na rejestratory, mierniki, detektory oraz charakterografy. Mierniki używane są w celu określania, jaką wartość ma mierzona wartość. Charakterografy używane są do wykonywania szybkich pomiarów elektronicznych oraz tworzenia charakterystyk prądowo-napięciowych. Rejestratory z kolei wykorzystuje się, aby zapisywać i wizualizować jak przebiegają procesy technologiczne w czasie. Detektory służą do wykrywania sygnałów, których człowiek nie jest w stanie samodzielnie zaobserwować.

przyrządy pomiarowe

Rodzaje przyrządów pomiarowych ze względu na mierzone wielkości fizyczne

Wymienione wyżej grupy narzędzi mierniczych stosowane są do mierzenia różnego rodzaju wielkości fizycznych, a także innych właściwości przedmiotów. W takim podziale wyróżniamy narzędzia do pomiaru siły i masy, narzędzia do pomiaru wielkości elektrycznych, narzędzia do pomiaru warunków środowiskowych, narzędzia do pomiaru wielkości geometrycznych oraz narzędzia do pomiaru właściwości materiałów.

Do najbardziej popularnych i powszechnie znanych narzędzi pomiarowych zaliczamy suwmiarkę, Jest to przyrząd z grupy narzędzi do pomiarów wielkości geometrycznych, a dokładnie do pomiaru długości. Z grupy narzędzi do pomiaru warunków środowiskowych jednym z bardziej popularnych przyrządów są manometry, stosowane do pomiaru różnicy ciśnień. Przydatne zwłaszcza w mechanice samochodowej narzędzia miernicze to na przykład mierniki grubości lakieru, możemy je zaliczyć do grupy narzędzi do pomiaru właściwości materiałów.

Dodaj komentarz