Uprawnienia SEP G1, G2 i G3 podnoszą konkurencyjność na rynku pracy

uprawnienia sep g1 g2 g3

Na rynku pracy wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kwalifikacje i uprawnienia z zakresu elektryki, energetyki i gazownictwa. Są to tak zwane uprawnienia SEP G1, G2 i G3 w zakresie eksploatacji i dozoru.

Co to jest SEP G1, G2 i G3?

Czym są poszczególne uprawnienia i jaki jest ich zakres? SEP G1 dotyczy uprawnień elektrycznych, które niezbędne są podczas wykonywania prac związanych z montażem, obsługą, remontem, konserwacją, a także działaniami kontrolno-pomiarowymi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Często skrótowo określane są jako uprawnienia elektryczne.

SEP G2 to z kolei uprawnienia energetyczne, czyli cieplne. Umożliwiają wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych, które przetwarzają, przesyłają, wytwarzają i zużywają ciepło.

Uprawnienia SEP G3 pozwalają na przeprowadzanie prac, w których skład wchodzą obsługa, montaż, konserwacja, pomiar i kontrola urządzeń, sieci oraz instalacji gazowych.

uprawnienia sep g1 g2 g3

Wszystkie trzy rodzaje uprawnień są przyznawane osobno w zakresie dozoru i eksploatacji.

Co daje zdobycie uprawnień?

By zdobyć uprawnienia SEP G1, G2 i G3 nie jest wymagane ukończenie szkoły kierunkowej. Wszystkie niezbędne kwalifikacje zdobyć można podczas dedykowanych szkoleń, które zakończone są egzaminem i przyznaniem określonych uprawnień zawodowych. Jedyne dwa warunki to ukończenie szkoły podstawowej i 18. roku życia. Jak zatem widać, te uprawnienia w znaczący sposób mogą podnieść naszą konkurencyjność na rynku pracy. Co ważne, uprawnienia zawodowe nie są przyznawane bezterminowo. Otrzymuje się je na 5 lat, po czym trzeba je odnowić.

Jaka jest cena uprawnień?

Cena poszczególnych szkoleń na rynku jest różna – zależy od oferty podmiotu, który je prowadzi. Natomiast koszt egzaminu ustalany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji. W roku 2019 wynosił 225 zł.

Dodaj komentarz