Zasady konstruowania biznesplanu

Rozpoczęcie każdej działalności gospodarczej zawsze powinno zostać poprzedzone przygotowaniem biznes planu. Wszystko po to, aby przedsiębiorca był dobrze przygotowany na różnego rodzaju ewentualności jakie może napotkać. Biznes plan stanowi pewnego rodzaju drogowskaz. Jego tworzenie odbywa się wedle określonego schematu.

Informacje ogólne

Pierwszym punktem w biznes planie są informacje ogólne o firmie. Oprócz danych formalnych firmy, ten punkt w biznes planie zawierać powinien także informacje o historii firmy, jej misji, wizji i celach. Bardzo ważna na tym etapie jest także analiza SWOT. Jest to analiza, która pokazuje moce i słabe strony przedsiębiorstwa oraz opisująca jego szanse oraz zagrożenia na rynku.

Źródła finansowania

Kolejny ważny etap każdego biznes planu to źródła finansowania. Tu przedsiębiorca dokładnie musi określić jakie planuje koszty w pierwszym etapie działalności oraz określić powinien źródła ich finansowania. Tak jak analiza SWOT, tak i określenie źródeł finansowania jest niezbędne to stworzenia skutecznego biznes planu.

biznesplan

Plan marketingowy

Biznes plan nie może obyć się bez planu marketingowego. W tym miejscu przedsiębiorca określić musi w jaki sposób będzie pozyskiwał klientów oraz jakie zastosuje kanały dystrybucji. Od dobrze skonstruowanego planu marketingowego zależy czy cała strategia firmy zostanie zrealizowana.

Zasoby ludzkie

Tworząc biznes plan nie można zapomnieć o pracownikach. W tym punkcie jasno określić należy jakie zasoby ludzkie będą potrzebne do realizacji celów biznesowych oraz przestawić należy schemat organizacyjny firmy.

Dodaj komentarz