5 sposobów na dofinansowanie dla firm

najlepsza-inwestycja.com.pl

Do założenia i rozwoju każdego przedsiębiorstwa potrzebne jest zgromadzenie kapitału. Oprócz własnych środków finansowych możemy szukać też innych źródeł finansowania.

Dotacje z Unii

Najpopularniejszą formą finansowania są dotacje z Unii Europejskiej. Te pozyskiwać można z różnego rodzaju programów wspierających rozwój gospodarczy, są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Kolejną możliwością, w tym przypadku dla osób bezrobotnych, są dotacje z Funduszu Pracy na założenie działalności gospodarczej. To środki finansowe, przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Bezrobotny musi złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek zawierający biznesplan, pamiętając o zachowaniu odgórnych terminów.

Pożyczki i kredyty bankowe

W dobie coraz większej konkurencji rynkowej banki coraz częściej wychodzą z pomocą do małych firm, oferując im kredyt zabezpieczony hipoteką lub niezabezpieczony. Jednak pożyczkobiorca musi spełnić określone warunki, co dla nowych firm może być czasem problematyczne.

Finanse na blogu Najlepsza-inwestycja.com.pl

Aniołowie Biznesu

Choć mówi się, że pieniądze z nieba nie lecą, czasami można użyć takiego stwierdzenia, a wszystko za sprawą Anioła Biznesu. Jest nim z reguły zamożna osoba, która przeznacza swój własny kapitał na finansowanie nowych przedsięwzięć we wczesnych fazach rozwoju, a dzięki temu nabywa częściowe udziały w firmie.

Inkubator przedsiębiorczości

To instytucja, której celem jest wspieranie początkujących przedsiębiorców, młodzieży i studentów oraz podmiotów społecznych. Początkowo inkubatory służyły eliminowaniu nierówności ekonomicznych, lecz z czasem ich zakres działalności się poszerzał. Obecnie inkubatory zajmują się zwiększaniem konkurencyjności, a nawet tworzeniem nowych miejsc pracy.

Dodaj komentarz